Facebook - Психотерапията - път със сърцеRSS - Психотерапията - път със сърце
Консултации за капките на д-р Бах

9
Окт
Консултации за капките на д-р Бах

 

 

 „Болестта не е наказание или жестокост, а просто средство, с което душата ни показва нашите грешки и ни предпазва от по-значителни вреди - за да ни върне към истината и светлината, от които никога не трябва да се отклоняваме." Едуард Бах

 

 

 Тези слова са актуални и днес и намират все по-широко признание. Системата на цветовете по д-р Бах може да се определи като „лечение чрез хармонизиране на съзнанието". Отклонената в погрешна посока жизнена енергия трябва да се интегрира отново в нашето цялостно същество. Това е заложено в стария принцип „излекувай сам себе си". В този смисъл системата на д-р Бах все по-често подпомага професионалното лечение на психо-соматичните заболявания, довеждайки все повече хора до душевно пречистване и равновесие. Системата е трудно да се категоризира. В известен смисъл тя има отношение към класическата хомеопатия, както и към някои антропософски учения. Тя не действа по трудния и дълъг път чрез физическото тяло, а чрез по-фините енергетични нива на енергийните системи на човека.

Духовната същност на лечението се основава на система от отношения, която  надхвърля границите на отделната човешка личност. Изградена е нова форма на  диагноза - не чрез физическите симптоми, а изключително въз основа на душевното  състояние и настроение. Нов и различен днес е и простият и естествен способ на  освобождаване на енергията на цветовете от тяхната материална форма и  свързването и с носещото вещество. Това води пряко до хармонизиращия ефект на  концентратите от цветове, при които не съществуват предозиране, странични  нежелани действия и несъвместимост с други лечебни средства и способи. Този  безвреден механизъм на действие прави метода достъпен за много широк кръг от  хора. Понеже описаните от д-р Бах състояния са последица от общочовешки слабости  на характера, а не психически заболявания, лечението с концентрати от цветове  може да се прилага и от лица без специално медицинско или психологическо  образование. Много по-важни в случая са зрелостта, логическата мисъл и  способността за вживяване в проблемите на ближния.

 

КАК ДЕЙСТВАТ  ЦВЕТОВЕТЕ НА Д-Р БАХ

 

Обяснението на д-р Бах

През 1934 в. д-р Бах обясни по следния начин действието на своите есенции от цветове: „Определени диворастящи висши растения могат чрез своите по-висши трептения да повлияват човешките трептения и да откриват достъпа до нашата духовна същност. Те отмиват недостатъците на характера, които причиняват нашите страдания. Като хубавата музика или другите възвисяващи неща, те са в състояние да ни дарят мир и да ни освободят от нашите страдания. Те не лекуват пряко болестта, а чрез висшите трептения проникват в нашето Висше Аз, в което болестта се стапя като сняг на слънце. Няма истинско излекуване без нагласа към душевен мир и вътрешно чувство на щастие."

Философията на д-р Бах

Подтикнат от огромната си любов към природата и от силната си интуиция, д-р Бах започва да свързва пациенти със сходни особености с определени цветя. Постига смайващи резултати и така се убеждава, че в центъра на лечебния метод трябва да бъде болният, а не болестта. д-р Бах залага на 38 вида растения. Всяко отговаря на основните характеристики на психиката и следователно, ако са подходящо съчетани, въздействат на духа и връщат хармонията в тялото, а заедно с нея и неговото душевно и физическо здраве. Според д-р Бах, за да са добре тялото и умът, те трябва да са в равновесие.

Когато възникне емоционален конфликт, ядовете и тревогите водят до болест. Но за лекаря тя не е нещо изцяло отрицателно. Болестта е послание към човека да обърне внимание на себе си.

Сътворение и съдба

Човекът на тази планета е само част от сътворението. Той е и неповторимо Аз, но и част от общото Единство. В това Единство всичко е свързано с мощно Висшестоящо енергийно трептение, което се назовава различно: „творческа сила", „всеобщ принцип на Живота", „космическо начало" или просто „Бог".

Всеки човек, както и всичко в Космоса, се подчинява на всеобща закономерност. Като част от Висшата промисъл той носи безсмъртна душа - неговата истинска същност, и има своята преходна личност - това, което е той на земята. Неговото Висше Аз е връзката между душата и личността.

Потенциалите на нашата душа се осъществяват чрез личността. Това са идеалните качества, „добродетелите на нашата по-висша природа". Към тях се числят кротостта, нравствената сила, смелостта, постоянството, мъдростта, радостта, целеустремеността.Неосъществяването на заложените в нас добродетели води рано или късно до противоположното чувство - гордост, жестокост, омраза, егоизъм, невежество, алчност. Тези недостатъци са истинските причини за болестта.

Здраве и болест

Здраве: Ако личността действа в пълно съгласие с душата си, човек живее в пълна хармония. Общото божествено начало намира израз чрез душата и Висшето Аз в личността, което е и същността на здравето.

Болест: Когато личността, чрез своята душа, не е в съзвучие с всеобщото космическо енергийно поле, господстват смущение, застой, триене, изкривяване, дисхармония, загуба на енергия. От това произлизат отрицателни настроения, от които се поражда болестта на тялото. Тя е последното предупреждение за опасност, която рано или късно може да доведе до смърт.

Истинските причини за болестта се свеждат според д-р Бах до две основни несъответствия:

1) личността не действа в съгласие с душата си - частично или изцяло и

2) личността нарушава „принципа на единството" с Всеобщото начало. От тази дисхармония произлизат и заболяванията.

Защо човек се разболява?

Д-р Бах пише, че главната причина за неуспехите на модерната медицина е нейното вторачване в симптомите, а не в причините за болестите. Болестта не може да бъде излекувана докрай, просто защото нейният произход не е материален. Ние узнаваме за нея чак в крайната й фаза, когато в тялото се проявява резултатът от дълбокото и продължително действие на различни сили.

Болестите според него могат да бъдат предизвикани и от преки физически фактори като отрови или злополуки. В повечето случаи обаче причина за тях са нарушения на вътрешното равновесие.

Болестта е сблъсък между разума и душата и трябва да се лекуват и двете. Затова привидното оздравяване е по-вредно от самата болест, тъй като причината за нея си остава у болния.Болестта дори е добра и ако се справим с нея по точния начин, тя ще ни помогне да прозрем своите грешки и да ги елиминираме. Това е то истинското оздравяване - след болестта да си по-здрав, отколкото си бил преди нея. А страданията при боледуването са тези, които ни принуждават да си научим урока. Ето защо това, което наричаме болест, е всъщност вникването в собствената ни дисхармония.

Терапевтичното начало на д-р Бах

В своята диагноза д-р Бах изхожда от закона за душата, т.е. от висшестоящата причинна Връзка, за разлика от други системи, които се ограничават върху личността и конкретните явления. Диагнозата се изгражда изключително върху отрицателните душевни състояния. Те не се третират като симптоми, а се отмиват чрез висшестоящи енергийни трептения.

Всеки от използваните от д-р Бах цветове олицетворява определено душевно състояние или - изразено енергетично - трепти с определена честота, която отговаря на съответната честота от човешкото енергийно поле. В човешката душа се съдържат всичките 38 душевни качества на цветовете от системата на д-р Бах.

При конфликт между душата и личността настъпва дисхармония в честотата на трептенията. Стига се до отрицателно състояние на духа. Есенцията от подходящ цвят може да хармонизира отново човешките трептения и по този начин да възстанови равновесието между душата и личността. Така човекът възвръща своето здраве.

Принципи на цветната терапия

Терапията с цветя е алтернатива на все по-технизираната и отдалечаващата се от човешката природа медицина. Д-р Бах защитава правото на болния сам да участва в собственото си оздравяване, като крайната цел е лекарят да стане ненужен. Друг основен негов принцип е липсата в лечението на каквато и да е форма на насилие като например биенето на инжекции.

Как действат цветята ?

Това все още е загадка. Знае се само при какви случаи те влияят и какви изменения определят. Влияят със сигурност на негативните душевни състояния. Но не ги потискат, а ги карат да изплуват и стимулират противодействащи сили, т.е. положителните емоции. Страхът се преодолява с кураж, несигурността с вяра и т.н. 

Новият прост метод на потенциране

Откакто свят светува се използват растения за лечебни цели. Но д-р Бах прави разлика между обикновените лечебни растения и тези от Висш порядък, които носят божествена лечебна сила. Той открива тези растения по интуитивен път и ги нарича „щастливите приятели от растителния свят". Те трябва да са диворастящи и трябва да се събират само от естествени находища.За да се отдели есенцията на растението (която няма нищо общо с химическото понятие) от неговото физическо тяло, д-р Бах използва „слънчевата метода" и „методата на изваряване".

Слънчевата метода се прилага за всички цветя, които цъфтят през късната пролет или лятото, когато слънцето е достигнало пълната си сила. Цветовете се берат в пълна зрелост сутрин, в слънчеви дни. Брането става с лист между пръстите, за да се изключи допир до кожата. Цветовете се поставят в съд с чиста изворна вода така, че да покрият плътно повърхността. Съдът се оставя на слънце, докато есенцията на цветовете премине в изворната вода, което става за няколко часа. Последната се налива в шишета с известно количество алкохол. Устойчива е неограничено време.

Метода с варене се използва предимно за цветовете на дърветата и храстите, които цъфтят много рано, преди слънцето да е достигнало пълната си сила. Цветовете се събират по същия начин, варят се десетина минути, филтрират се два-три пъти през марля и течността се налива в шишета.Двата метода са напълно равностойни.

Психодинамично обяснение на действието

Освен видимия за всички цикъл на физическо развитие, съществуват и други, по-висши цикли - на духовно и душевно развитие. Цел на живота е изживяването на тези цикли, за да се осъществи в течение на времето целия потенциал на висшето Аз. Всичко, което поощрява този процес, е положително и всичко, което потиска, е отрицателно, като води рано или късно до заболяване. Ето и един опростен пример за тази психодинамична концепция: Индивидът е изживял като дете фалита на баща си. Затова не се решава да открие собствен магазин - импулсът на неговото Висше Аз влиза в конфликт с нежеланието на индивида. Личността страда поради неосъществяването на част от потенциала - блокирана е ценна психическа енергия. Освен това този вътрешен конфликт коства всекидневно допълнителна психическа енергия - изразходвана напразно. При това положение се прилага есенцията от лиственица по д-р Бах, предназначена за тези, които се смятат за „по-малко способни и работливи от другите". Есенцията трепти със същата честота, както потенциала на Висшето Аз, и по този начин влиза в пряка връзка с него, отмива блокадата и подпомага Висшето Аз за пълното й отстраняване. По-нататък личността вижда положението в съвсем друга светлина и решава да предприеме опита с магазина. Резултатът от деблокирането е, че енергията на Висшето Аз сега вече може да се използва изцяло от личността.

* * *

Преди да използвате цветните лекове на Бах, обърнете внимание на душевното си състояние - дали изпитвате страх, изтощение, потиснатост, яд - и тогава изберете средството, което му съответства. Ако проблемът е нещо повече от временно настроение, опитайте се да поставите онова, което усещате, в контекста на реакциите си към жизнените ситуации въобще. Ако например се чувствате раздразнителен, дали сте от онзи тип хора, които по принцип правят всичко забързано? Ако е така - "Нетърпение" е точното описание не само на душевното ви състояние, но и на вашата личност. Важно е да се вгледате в личностните си особености и естествения си темперамент, защото в тях може да се крие истинската причина за проблемите ви и като лекувате причината, последиците от настъпилото нарушение на равновесието ще се преодолеят лесно и естествено.

Можете да вземате до шест-седем от средствата на Бах едновременно, но се опитайте да сведете избора си до възможно най-малко, за да дадете на лековете, от които наистина се нуждаете, възможност да постигнат най-голям ефект. Вземайте избраните от вас средства в продължение на около три седмици и отново направете преглед на ситуацията. Ако е необходимо, съчетанието може да се промени малко, за да съответства на променената ви умствената нагласа. Подобно на хомеопатията, и тук се предполага наличието на „слоеве", които последователно следва да се отстранят, за да се постигне по-дълбоко въздействие.

Различните методи на приготвяне и приемане на комбинациите:

1. Метод на чаша с вода:

Методът на чашата с вода е особено подходящ при остри кризи и при кратковременно приемане. Той се препоръчва при започване на терапия с цветята на Бах. Всяка сутрин в голяма чаша с изворна вода се капват по 2 капки от всеки изходен концентрат (4 капки за Рескю Ремиди) и сместа се пие на малки глътки през целия ден.Трайност - до 24 часа

2. С бренди или ябълков оцет:

Вземете 20 ml ( 30 ml) тъмно шишенце с капкомер. Налейте до 1/3 или 1/4 бренди (ябълков оцет) и го допълнете с изворна вода. За 20 ml-рово шише капнете по 4 капки от избраните есенции (за 30 ml - по 6 капки от есенция). За Рескю капките се удвояват.Пие се по 4 капки 4 пъти на ден: сутрин след ставане, преди обяда, преди вечерята и вечер преди лягане.Съхранение: на хладно и защитено от пряка слънчева светлина място, далече от GSM, РС, телевизор и други електроуредиТрайност: 2 месеца за приготвена с бренди комбинация; 1 месец за тази с ябълков оцет 

3. Само с вода:

Приготвя се като в предишния метод, но без бренди или оцет

Съхранение: в хладилника

Трайност: максимум една седмица

1. AGRIMONY / КАМШИЧЕ - проблеми, скрити зад  безгрижието

 Това е лекарството “Продължавай да се усмихваш” : то е за  хора, които крият своите страхове, мъки и тревоги под маската на доброто  настроение, приятелско отношение и хумор. Те не говорят за своите проблеми и  мразят кавгите. Те търсят облекчение от вътрешната си болки в компанията на  други, в пушене, пиене и други пристрастявания. Нощем обикновено не спят заради  своите тревоги.

 2. ASPEN / ТРЕПЕТЛИКА - страх и безпокойство  от непознати неща

 ASPEN помага при чувства на страх и безпокойство  без определена причина, например идеята, че нещо ужасно ще се случи, или страхът  от тъмното. Добро лекарство е за чувството на страх, което остава след кошмар. Трепетликата е необходима в случай на страх от непознатото и необяснимото, който  изведнъж ви обхваща, причинявайки нервни оплаквания и дори  паника.

 3. BEECH / БУК – нетърпимост

BEECH е  необходим при нетолерантни хора над критичната норма, които не могат да приемат, че някой следва различен път и живее живота си по собствен начин. Буковите  личности са много преценяващи, предубедени и арогантни. Те считат собственото си  виждане за най-правилно и не могат да признаят собствените си грешки и  недостатъци.

 4. CENTAURY / ЧЕРВЕН КАНТАРИОН - слаба воля, отстъпчивост

 Това лекарство е за меки характери, които не могат да  кажат “НЕ”. Те са много мили, услужливи хора, които често жертват собствените си  желания или дори години от своя живот, за да служат и задоволяват нуждите на  други. Тяхната доброта често се използва от консумативни личности със силно  собственическо чувство.

 5. CERATO / ЗЪБНА ТРЕВА - отричане  на собствената интуиция, съмнение в себе си

 CERATO е за хора, които  не вярват в собствените си решения и преценки. Те всъщност знаят, че е добро за  тях, но не слушат своята вътрешна мъдрост и интуиция. Вместо това те постоянно  молят за съвети другите и ги следват; търсят одобрение за своите действия от  други хора.

 6. CHERRY PLUM / ДИВА ДЖАНКА - страх от загуба  на съзнание или контрол

 Вземете CHERRY PLUM в случай, че се  страхувате да загубите своя разсъдък или самоконтрол. Тя е лекарство за много  напрегнати хора на ръба на нервно разстройство. Те могат да са тежко  депресирани, при което да обмислят самоубийство. Лекарството помага и при много  емоционални изблици на агресия, истерия и пристъпи на невъздържаност, където  хората се страхуват да не изгубят контрол и да наранят или убият себе си или  други. CHERRY PLUM решава и страха от полудяване.

 7 CHESTNUT  BUD / КЕСТЕНОВA ПЪПКA - който не се учи от опит или грешки

Това  лекарство е за хора, които правят едни и същи грешки отново и отново, които не  се учат от повтарящите се грешки или трудности. CHESTNUT BUD помага на деца, които заучават трудно, както и на възрастни, които поддържат същото поведение и  действия, въпреки че те им причиняват проблеми или физически оплаквания. За тези  хора е трудно да разберат връзката между своите действия и  резултатите.

8. CHICORY / ЦИКОРИЯ - емоционално собственическо  чувство

Лекарство, необходимо в случай на собсвеническа, консумативна, манипулативна и условна любов. “Ще те обичам, ако…” Тези хора се  опитват да те обвържат със собствените си грижи, внимание и – както те казват – добросъвестна критика, за да спечелят твоята симпатия, благодарност и компания. Те имат нужда да се чувстват необходими и лесно се засягат и изпълват със  самосъжаление в случай, че не ги слушаш. Тя и добро лекарство за деца, нуждаещи  се от безпричинно голямо внимание.

 9. CLEMATIS / КЛЕМАТИС ( ПОВЕТ) - мечтателност, разсеяност

 CLEMATIS-хората се отдръпват в своя собствен свят от мечти  и фантазии. Те показват малък интерес към ежедневния живот. Те са разсеяни, липсва им съсредоточеност и имат лоша памет. Предпочитат да са сами със своите  мечти, вместо на практика да подобрят настоящето си положение. Имат нужда от  много сън и са сънени през деня. CLEMATIS може да се използва в случаи на  припадъци или кома ( В тези случаи: напръскай лекарството около устните на  пациента). Полезно е и ако чувстваш лекота в главата си, когато не се чувстваш  напълно тук-и-сега.

 10. CRAB APPLE / КИСЕЛИЦА / ДИВА ЯБЪЛКА - чувстваш се мръсен, самоненавист

 За хора, които имат чувството, че  са нечисти или мръсни; това може да е физическо усещане, например заради екзема, но и чувство или мислена идея за нечистота, като да мразиш себе си за “мръсните” си мисли или желания. Тези хора прекаляват в чистенето на себе си или на своите  домове. Те обръщат прекомерно внимание на малки подробности, които могат да  направят цялото несъвършено. Характерите “CRAB APPLE” ще направят всичко, за да  се освободят от това, което смятат за нечисто.

 11. ELM / БРЯСТ - внезапни чувства на неспособност

ELM е добро лекарство за  чувството, че не можеш да се справиш със задачите и да управляваш своите  отговорности. Това е временна фаза в живота на способни и отговорни личности, чиито работен товар е твърде голям. Те отделят твърде малко време на себе си, губят своето вътрешно доверие и самоувереност.

 12. GENTIAN / ТИНТЯВА / ГОРЧИВКА - лесно обезкуражаване и песимизъм

 Тези хора  чувстват много силно съмнение във всичко и всеки. Те са много скептични и  песимистични. Те лесно се депресират и обезкуражават в дадена  ситуация.

 13. GORSE / ПРИЩЕП /ЕВРОПЕЙСКИ ФАСУЛ / УЛЕКС - безнадеждност, отчаяние

 Вземате GORSE в случай на крайна  безнадеждност и отчаяние. За хора, които всъщност са се отказали. За да ви  направят услуга, те могат да опитат някаква терапия, но всъщност не вярват, че  нещо вече може да им помогне, само “чудо” може да им помогне, мислят  те.

 14. HEATHER / КАЛУНА / ПИРЕН - егоцентризъм

 "Говоря, следователно съществувам". Хора, прилепващи се  към всеки, които желае да слуша, за да привлекат внимание. Много добри  говорители, но много лоши слушатели. Тези хора са неспособни да бъдат сами и  постоянно търсят компания. Те считат себе си за много важни и преувеличават  своите проблеми. Егоисти.

15. HOLLY / ДЖЕЛ / - ненавист, ревност, подозрителност

Лекът за мисли на завист, ревност, ненавист, силен гняв, отмъщение и подозрителност. Често тези хора са познали малко от  любовта и затова са затворили сърцата си за външния свят. Те вътрешно  страдат.

16. HONEYSUCKLE / НОКЪТ - живеене в миналото, тъгуване за миналото

За хора, които предпочитат да живеят в миналото  или държат на миналото, например след загуба на партньор или приятна работа. Те  считат за трудно да "преработят" това минало и да го пуснат; те не очакват добри  неща от настоящето и бъдещето. Това е и добро лекарство за  носталгия.

17. HORNBEAM / ОБИКНОВЕН ГАБЪР - умствена  умора

За умствено изтощение и същевременно физическа неактивност, например: месеци учене, завършили със смущение на енергийните потоци. Тези хора  имат “тежка глава” и се чувстват умствено бавни. Те мислят, че им липсва сила да  преодолеят деня, но веднъж да почнат, и могат да го направят. Веднъж тези хора  да се освободят от ежедневната рутина (те често са отегчени от нея) и направят  нещо напълно различно, техните оплаквания изчезват.

18.  IMPATIENS / СЛАБОНОГА / недопирка / циганче - нетърпеливост, избухливост, психическо напрежение

От името на растението става ясно, че това е  лекарство за нетърпеливи хора. Те са забързани и искат всичко да бъде направено  бързо и, ако не стане, те се дразнят и нервират. Те мразят губенето на време и  предпочитат да работят сами – в тяхното собствено  пространство.

19. LARCH / ЛИСТВЕНИЦА - липса на  самоувереност, страх от грешки

Хората тип LARCH са убедени, че са  неспособни на нещо, и дори не го опитват. Те изпитват много дълбок страх от  грешка, прерастващ в липса на самоувереност или комплекс за  малоценност.

20. MIMULUS / МИМУЛУС - всякакъв страх от  известни причинители

MIMULUS помага срещу специфични страхове или  фобии от известни причинители, като страх от доктор или зъболекар, страх от  болка или болест, някои животни, говорене пред публика, човешки същества, и т.н. Тези хора не говорят лесно за своите страхове.

21. MUSTARD / ДИВ СИНАП - дълбоки чувства на депресия без особена причина

MUSTARD е  за внезапни тежки чувства на депресия и безнадеждна меланхолия, която те обхваща  без никаква причина. Внезапно човекът е хванат в плътен черен облак от тежка  депресия и е невъзможно да избяга от него или да намери разумно обяснение за  него. Всичко, което може да направи, е да чака, докато тези тежки чувства  изчезнат спонтанно. Страх го е от тези неконтролируемо внезапно появяващи се и  изчезващи тъмни емоционални състояния.

22. OAK / ДЪБ - изморен, но продължаващ да се бори

OAK е за силни, смели, предани и  отговорни характери, притежаващи голямо упорство и сила на волята, които винаги  се борят да направят нещо с живота си или да преодолеят болест. Въпреки че са  изтощени, те никога няма да се предадат; те винаги запазват надеждите и идеалите  си, и ще направят всичко възможно, за да успеят. Те се радват да помагат на  другите. Ненавиждат, ако не са способни да постигнат своите очаквания или да  изпълнят дълга си.

23. OLIVE / МАСЛИНА - пълно изтощение, вътрешна празнота

Лекарството е за пълно изтощение - както физическо, така и духовно; не са останали резерви. Това лекарство е за хора, които страдат  дълго време от болест или които губят цялата си енергия при тежки или враждебни  обстоятелства. Това е пълна загуба на жизненост и интерес. Те имат нужда от  много сън.

24. PINE / БЯЛ БОР - тежко чувство на  вина

За всяко упорито чувство на вина: защото сте направили грешка, защото считате себе си за неспособни, поради съществуването ви в този свят (моля  те, Боже, прости ми, задето съм роден!), поради чужди действия, за които се  считате отговорни, защото ви харесва секса и т.н. Тези хора често се извиняват. Те се чувстват лесно обвинени и често се само-обвиняват. Те приемат, че не  заслужават доброта.

25. RED SCHESTNUT / ЧЕРВЕН КЕСТЕН - силно  безпокойство за другите

Прекомерното безпокойство и грижи за  сигурността и благосъстоянието на любимия плаче за червен кестен. Тези хора  винаги се страхуват, че нещо може да се обърка с тези, за които са загрижени. Те  се притесняват за чуждите проблеми.

26. ROCK ROSE / ОБИКНОВЕН ЖEЛТАК / ХЕЛИАНТУМ - дълбок ужас и паника

За внезапно  повишаващ се дълбок ужас и паника като резултат от силно застрашаващи  обстоятелства, например ураган, вулканично изригване, внезапна  живото-застрашаваща болест, катастрофа, покушение. Това е дълбокият страх, който  кара сърцето ти да спре и кръвта да замръзне във вените ти. Паниката те обхваща, правейки те неспособен да мислиш ясно или да действаш адекватно. Това състояние  може да се получи от продължителна употреба на наркотици или тежки ужасяващи  кошмари.

27. ROCK WATER / СКАЛНА ВОДА - строг към себе си , твърдост

ROCK WATER помага на тези, които са твърде строги към себе  си като резултат от техните високи морални и етични стандарти в техния стремеж  към съвършенство. Само по себе си е много добре, ако обръщаш внимание на своите  идеали и здраво тяло, но: ако станеш фанатик, отричайки се от удоволствията на  живота или ако идеалите ти станат твърди, тогава си стигнал твърде далеч. Освен  това ще се разочароваш, ако твоите житейски принципи са твърде високи или  изискващи много време.

28. SCLERANTUS / ЕДНОГОДИШНА ХРУЩЯЛКА - разкъсван между две  възможности, две противоположни настроения или емоции

Ако не можеш да  избереш между две възможности или мнения: днес А изглежда благодатно, утре Б, на  следващия ден се връщаш към възможност А, и тази колебливост продължава и  продължава, тогава е време да вземеш SCLERANTUS. Също така и при постоянно  променящото се настроение от тъжен към щастлив може да се отбележи нуждата от SCLERANTUS. Или променящи се психически симптоми или честа смяна на енергичност  и апатичност. Вътрешната нестабилност може да се прояви и като “пътна  болест”.

29. STAR of Bethlehem/Витлеемска звезда/гарвански  лук - за всички реакции на шок или травма

Много здравословно  лекарство за всички резултати от шок - умствен или физически. Няма значение кога  е бил шокът: преди години (или дори при раждането ти) или вчера. Когато не е  преодолян психологически шок, не е разрешен енергетично, той може да се прояви в  някакъв вид вътрешно вцепенение/притъпяване или във физически оплаквания, например истерични симптоми като невъзможност да вървиш-виждаш-чуваш след  травмираща случка или лоши новини. Но всъщност шок може да се получи при всички  видове физически болести. Често случаите на съпротивляване на терапията изискват  Вителеемска звезда, понеже забравена травма/шок блокира процеса на  оздравяване.

30. SWEET CHESTNUT / СЛАДЪК КЕСТЕН - голяма  умствена депресия, не можа да понесе повече, всичко е опитано и няма  надежда

SWEET CHESTNUT е за пълна депресия на хора, които мислят, че  не могат да понесат повече. Границите на психологическия товар, който могат да  поемат, са достигнати. Те са се борили много силно, но всичко се е провалило и  сега се чувстват сякаш са притиснати до стената. Няма минало и бъдеще, само  тъмно и безнадеждно настояще. Има само непоносима скръб и страдание и чувство, че всеки – дори Бог, ги е изоставил.

31. VERVAIN / ВЪРБИНКА - твърде много ентусиазъм

VERVAIN е за прекален ентусиазъм и  отдаденост на някоя задача при хора със голяма сила на духа и строги принципи. Те са убедени, че са прави, дават всичко за реализирането на тяхната цел, искат  да се борят за нея, те чувстват, че имат мисия за изпълнение. Като мисионери те  се опитват да те обърнат към своята гледна точка. Те са напрегнати хора, не  могат да си почиват, пренатоварват се за добрата кауза. Те са чувствителни към  несправедливостта.

32. VINE / ЛОЗА - доминиране, тирания

Строги, изградени характери, които настояват за и имат нужда  от пълно подчинение на тези около тях. Обикновено много способни, амбициозни  хора с остра нужда да доминират и управляват. Те приемат тяхната гледна точка за  правилна и не приемат никакво противоречие или опозиция. Строгите характери тип “VINE” могат да бъдат твърди, безсърдечни, агресивни и  тиранични.

33. WALNUT / ОРЕХ - защита срещу външно влияние, помага са скъсване на стари връзки

Енергията на ореха ви помага да  останете на своя Път по време на важни промени в живота ви. В началото на нова  жизнена фаза ние сме много чувствителни и по-малко балансирани от обикновено, което ни прави по-податливи на нежелани влияния от миналото, като стари навици – начини на поведение – традиции – компании – преживени връзки – остарели мнения – мненията на други. WALNUT помага да се освободим от старите връзки и да вървим  напред безпрепятствено към новото начало. Примери за такива радикални промени, които може да изискват WALNUT: промяна на професия, развод, преместване, емиграция, пубертет, бременност, спиране на пристрастяване или промяна на  религия.

34. WATER VIOLET / ПЛАВЕШ - резервираност, поддържане на дистанция

Спокойни, независими хора, които се оттеглят  в почивка и самота. Те предпочитат да решават собствените си проблеми и искат да  бъдат оставени на мира. Те са толерантни хора със спокойна, елегантна  характерност; те са тихите мъдри съветници зад кулисите. Ако се погрижат да  загубят контакта с техния колега и имат нужда да се оттеглят напълно, то тогава  е време да вземат WATER VIOLET. Те могат да се почувстват превъзходно поради  своите възможности, вътрешно спокойствие и мъдрост.

35.  WHITE CHESTNUT / ДИВ КЕСТЕН - повтарящи се неспиращи мисли

Това е  добро лекарство при непрестанни разговори в главата ви, за повтарящи се  отрицателни мисли, които не могат да бъдат спрени, за нежелано нахлуване на  мисли и идеи, които се въртят из мозъка ви. Това е чувството да бъдеш управляван  от, и затворен в своите мисли.

36. WILD OAT / КОЩРАВА / ОВСИГА - несигурност за жизнения път, безцелност

Това лекарство е за  хора, които не могат да изберат от всички възможности, които живота им предлага. Те не знаят какво да правят, кое ги кара да се откажат, прави ги несигурни и  незадоволени. Те са амбициозни, способни и искат да направят нещо важно и  смислено с техния живот, но какво? Това е големият проблем. Те се местят от  дейност на дейност, от работа на работа, без да намерят задоволителна задача или  цел в живота си. WILD OAT е и правилното лекарство за хора, които неадекватно се  опитват да се справят с твърде много неща едновременно.

37.  WILD ROSE / ШИПКА - апатия

Пасивното примиряване в някоя ситуация  изисква WILD ROSE. “Трябва да го преживееш”. ”Късно е да…” …Ако вярвате в този  вид сентенции, ако апатично се отказвате, вземете WILD ROSE. Обикновено  ситуацията с тези хора не е толкова безнадеждна, колкото те мислят, но те не  правят опити да променят живота си към по-добро. Те се чувстват изморени и  безразлични.

38. WILLOW / ВЪРБА - горчивина, самосъжаление

За хора, които изпитват мъка и омраза към живота, които  мислят, че съдбата се отнася зле с тях, които мислят, че не заслужават това, което им се случва. Те са измъчени. Тези хора не поемат отговорност за своя  живот, а приемат, че нещо лошо отвън ги наказва, тяхното положение трябва да е  вина на някой друг. Характерите тип “WILLOW” чувстват горчивина, депресия и  омраза. Те не могат да приемат успеха и щастието на  другите.

Rescue Remedie СПАСИТЕЛНО ЛЕКАРСТВО - лекарство за  първа помощ

Спасителното лекарство е фантастично при спешни случаи, кризи, стресови и трудни ситуации във вашия живот като смърт, катастрофа, внезапни лоши новини, час при зъболекаря, вземане на изпит. Спасителното  лекарство работи против страх, шок, стрес, паника или припадъци, които  придружават тези ситуации и стимулира естествения оздравителен процес. Това  лекарство е комбинирано от 18. Impatiens (слабонога), 29. Star of Bethlehem  (витлеемска звезда), 6. Cherry Plum (дива джанка), 26. Rock Rose, 9.Clemantis (повет) Взимайте го веднага след стресова ситуация или преди такава, например изпит.

 

 
 

Коментари

Copyright ©2011-2017. All rights reserved.