Facebook - Психотерапията - път със сърцеRSS - Психотерапията - път със сърце
Пътешествия

25
Ноем
Перфекционизъм

 Чух една прекрасна история. Имало един велик скулптор, художник, велик човек на изкуството. Неговото изкуство било толкова съвършено, че когато правел статуя на някой човек, било трудно да се каже кой бил човекът и коя статуята му. Статуята била като жива, сякаш изпълнена с живот, толкова приличала на човека.

Някакъв астролог му казал, че смъртта му е близо и че той скоро ще умре. Той естествено много се стреснал и се уплашил, и както, всеки човек иска да избегне смъртта, така и той поискал да я избегне. Мислил за това, медитирал и намерил разрешение на проблема. Направил си статуи на самия себе си, единадесет на брой, и когато смъртта почукала на вратата му и ангелът на смъртта влязъл, той застанал скрит сред своите единадесет статуи и спрял дишането си.

Ангелът на смъртта се изненадал, не могъл да повярва на очите си. Това никога преди не се било случвало - толкова необичайно нещо! Бог е известен с това, че никога не прави двама души абсолютно еднакви - Той винаги създава уникати. Той никога не е вярвал в каквато и да било рутина, Той не е като конвейер. Той е напълно против индиговите копия, Той създава само оригинали. Какво се е случило? Дванадесет души на брой и всичките абсолютно еднакви? Кого да вземеш сега? Само един трябва да бъде взет....

Ангелът на смъртта не могъл да реши. Озадачен, разтревожен, нервиран, той се върнал и попитал Бога:

- Какво си направил? Там има дванадесет души, които са абсолютно еднакви, а аз трябва да взема само един. Как да го избера?

Бог се засмял. Той повикал ангела на смъртта да се приближи до него и му прошепнал една формула в ухото, един ключ, с който да различи реалното от нереалното. Дал му един таен код и му казал:

- Сега отиди и го кажи в тази стая, където художникът се крие сред собствените си статуи.

Ангелът на смъртта попитал:

- А това как ще проработи? Бог рекъл:

- Не се тревожи. Просто отиди и опитай.

Ангелът на смъртта отишъл, без още да вярва, че това ще свърши работа, но щом Бог го казвал, трябвало да го направи. Той влязъл в стаята, огледал се, и без да се обръща конкретно към някого, казал:

- Господине, всичко е съвършено с изключение на едно нещо. Добре си се справил, но едно нещо си пропуснал. Има една грешка.

Човекът съвсем забравил, че се крие. Изскочил и попитал:

- Каква е грешката?

Ангелът на смъртта се засмял и казал:

- Хванах те! Ето я единствената грешка: ти не можеш да забравиш себе си. Хайде, тръгвай с мен.

 
 

Коментари

Copyright ©2011-2017. All rights reserved.