Facebook - Психотерапията - път със сърцеRSS - Психотерапията - път със сърце
Събития

14
Ноем
SoulCollage (Колаж на душата)
SoulCollage (Колаж на душата) SoulCollage (Колаж на душата) SoulCollage (Колаж на душата)

Колаж на душата” представлява и практика, и процес: корените му са в трансперсоналната и аналитична психология, в гещалта и психосинтезиса. „Колаж на душата” изследва вътрешния оркестър от гласове, импулси, желания, таланти и копнежи, които наричаме индивидуалност и използва трансформативната сила на въображението с цел себеоткриване и интеграция. В нашите групи участниците ще научат, как да дадат реален и практичен творчески израз на многообразието от характерови особености, емоции, социални роли и лични привързаности. При създаването и консултацията с картите „Колаж на душата” участват и двете мозъчни полукълба – ляво и дясно, като първо достигаме до индивидуалното и клективно несъзнавано, а след това осмисляме техните послания, като ги превръщаме в осъзнатост. Участниците ще създадат и прочетат първата си карта, и ще могат веднага да приложат наученото. Не е нужен никакъв предварителен опит в изкуството. Облечете се комфортно, донесете списания и бъдете готови за споделяне и креативност!

"Колаж на душата" е много гъвкав метод, който може да се адаптира към специфични нужди на групата; има голям обхват и лесно може да се превърне в занимание за цял живот – както като лично, така и професионално средство. Забелижимата му простота /създаване на тесте от карти – колажи, разделени в 4 групи/ разкрива бързо система, чрез която можете да бъдете отведени до съответната дълбочина, за която сте готови
В нашите групи ще разберем как символичната сила на образите става средство за себе-откритие, себе-утеха, за взимане на решение, за поемане на лична отговорност и за интегриране на отхвърлени аспекти от нашето минало или нашата индивидуалност.
Това с което мен лично метода ме заплени е неговата мекота. Няма нужда вратите на несъзнаваното да се отварят с „грим и трясък”. Болезнено и безсмислено е тръгвайки по пътя на осъзнаването човек отново да се чувства сгрешил, не знаещ, неспособен…Тук всеки получава своите отговори, защото никой не е живял вашия живот, не е плакал вашите сълзи, не се е смял с вашата усмивка и не е вас. Колкото и добронамерено да е това което идва от вън, то е отражение. Вие сте уникалната и само ваша Истина. Много ми харесва едно тълкувание на Александър Лоуен за обективността. Той казва, че такова понятие не съществува, защото ти никога не можеш да бъдеш обективен за нечии чувства, мисли, преживявания. Можеш да си обективен само, когато говориш за СВОИТЕ чувства, мисли, преживявания. Тоест обективен си единствено, когато си максимално субективен.
Опитайте се да търсите вашите Истини и ако имате нужда от фенерче или пътеводител заповядайте на нашите срещи в група. Ако се питате защо в група ви отговарям веднага, защото другите не са само източник на болка или срам, а  и на подкрепа и разбиране.
‎"Преаживяването и опитът са изворът, от който произтича цялото човешко знание." Алберт Айнщайн
 Затова на 25 ноември петък от 17 часа започваме да "преживяваме себе си", не да умуваме, не да се съдим, а добронамерено да наблюдаваме и подкрепяме процесите вътре в нас. Срещите на групата ще бъдат един път месечно. Ако имате въпроси пишете!:))) 

 

 
 

Коментари

Copyright ©2011-2017. All rights reserved.