Facebook - Психотерапията - път със сърцеRSS - Психотерапията - път със сърце
Самопомощ

19
Авг
Необходима привилегия

„Да не чувстваш- означава да пречиш на сърцето да диша.”

Често воюваме с тъгата, сякаш е плевел, и жадуваме за щастието, сякаш е райска градина, заключена заради тайният ни недостатък, който трябва да отстраним, ако искаме да останем достойни за нея. Дори Конституцията се опитва да ни спаси от трудния път на индивидуализацията, гарантирайки неща, които никое правителство не може да осигури; твърдейки, че щастието е наше неотменимо човешко право, тя някак намеква, че тъгата е равносилна на лишение.

Но е несъмнено, че да страдаш, означава силно да чувстваш. Дълбокото чувство и пълна осъзнатост ни откриват и за радостта и за скръбта. Тъкмо в способността да чувстваш пълноценно се крие смисълът на съществуването.

Ако сте жадни, не можете да наведете лице към потока и да си кажете: „Ще пия само от водорода, без кислорода.” Разделите ли едното от другото, това вече няма да бъде вода. Същото е и с чувствата. Не можем да пием само от щастието или тъгата, защото тогава животът вече няма да бъде живот.

Също както дробовете поемат въздуха, който дишаме, така и сърцето ни поема всичко, което преживяваме. Да бъдеш жив- означава да чувстваш. Това е наше неотменно право. Да чувстваме пълноценно е нашата необходима привилегия.

-          Спомнете си последния миг на щастие, който сте изпитали и това, което ви е отворило за него.

-          Спомнете си последния миг на тъга, който сте изпитали и това, което ви е отворило за нея.

-          Нека с всяко тихо дихание тези чувства се сливат, както реката се слива с морето.

-          Почувствайте как щастието и скръбта се сливат в дълбините на битието ви.

                                                                                                                       Марк Непо  

 
 

Коментари

Copyright ©2011-2017. All rights reserved.